utrpení žen v historii

Utrpení žen v historii

Není žádnou novinkou, že muži v minulosti ovládali společenský, kulturní a politický život. Přestože se píše rok 2017, tak v některých arabských zemích jsou ženy stále utiskované a ponižované. Vrátíme-li se zpátky do dávné minulosti, byl někde život ženy téměř noční můrou.

Novorozenci ženského pohlaví se hned po porodu zabíjeli

V období Antiky v Aténách bylo zcela běžné, že se preferovali chlapci a děvčátka se nosily do divočiny, kde se nechaly na pospas osudu. Stejný osou čekal něžné pohlaví i v Římě. Rodiče neměli peníze na věno, proto bylo pro ně pohodlnější je usmrtit.  Tak to bylo i v Egyptě, kde se to týkalo pouze chudých rodin.

Muži se žen během menstruace vyhýbali

Nejen Římané věřili tomu, že je mohou ženy během menstruace zabít pohledem. V Egyptě musely ženy během svých dní žít v izolací, byly vystěhovány do speciálně pro ně postavených domů, do kterých muži nikdy nevstupovali. Arabské ženy do dnešních dnů jsou pro muže během menstruace nečisté, a tak je s nimi i zacházeno. V Izraelise muži nebáli jen žen, které menstruovaly, ale dokonce i věcí na které sáhly.

Ztráta panenství – rozsudek smrti

V Aténách, pokud otcové zjistili, že jejich dcery nejsou před sňatkem panny, tak je posílali do otroctví. Větší peklo zažívaly nevěsty na ostrově Samoa. Tam panenskou blánu během svatby přetrhl prsty sám náčelník kmene. To vše probíhalo veřejně. V Římě kněžky bohyně Vesta nesměly přijít o panenství před 30 rokem života, jinak byly pohřbeny za živa. V antickém Izraeli, pokud jste o panenství přišla před svatbou, čekalo vás ukamenování.

Právo první noci

Ve starověku měli urození pánové právo si o svatební noci užít s novomanželkou svého poddaného dříve, než manžel samotný.

Muži jako sexuální predátoři

V Římě byla soulož jednou z náplní práce otroků. Nikdy nešlo o znásilnění, ale pouze o poškození majetku.

Únosy nevěst

Tímto byla nechvalně proslavena Čína a Japonsko. Stejnému problému čelilo Irsko na začátku 19. století.

Ženy musely zabíjet své postižené děti

Zabíjení neduživých a jinak postiženýchdětí bylo zcela běžné a v Římě to dokonce přikazoval zákon. Historici se domnívají, že až téměř jedno ze čtyř dětí v Římě se nedožilo jednoho roku.

Ženy nesměly mluvit a opouštět samotné dům

V antickém Řecku a Římě nesměly ženy opustit dům bez doprovodu muže. Pokud muž odešel z domu, nesměly mluvit nebo se navečeřet. Příkladně v Dánsku, pokud si žena dovolila křiknout na svého muže na veřejnosti, skončila ve speciálních poutech, které obepínaly současně ruce a hlavu. Takto musela projít přes město, aby byla vystavena veřejné hanbě. V Anglii jim dokonce muži nasazovali kovovou masku s ostrými zuby. Na masce byla připevněna úchytka, kterou mohl každý zatřást.

Ženy sepo smrti manžela upalovaly

Tento zvyk byl běžný ještě v 19. století v Indii, kde se od žen očekávalo, že v případě smrti manžela nastoupí na hořící vor s tělem a shoří spolu s ním. A pokud se během války zdálo, že muži válku prohrají, ženy i s dětmi byly donucené sesamy upálit.