Faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku úrazu na pracovišti

Faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku úrazu na pracovišti

Úrazy na pracovišti patří k nemilým scénářům, ke kterým však dochází. Proto je zde BOZP. Zaměstnavatelé jsou na jedné straně povinní zajistit co nejvíce rizik a ochránit tím pracovníka, zaměstnanci jsou na straně druhé povinni akceptovat bezpečnostní pokyny a to, co se na BOZP školení naučí, aplikovat do praxe. Jsou zde však faktory, na které se při školení tolik nepamatuje, ovšem které výrazně zvyšují pravděpodobnost vzniku úrazu.

Práce pod tlakem

Ve chvíli, kdy se zaměstnanec nachází pod tlakem, může přirozeně chybovat. A to i v takových věcech, které mohou vést ke způsobení nějakého úrazu, respektive obecně zdravotní újmy. Lidé proto musí umět rozeznat a rozpoznat, jestli se aktuálně pod tlakem nenachází a pokud ano, pod jak velkým tlakem se nachází. 

Abyste eliminovali možná rizika plynoucí z práce pod tlakem, vyplatí se zaměstnancům říkat, aby se o svůj tlak podělili nebo ho aktivně řešili s někým jiným, případně aby se nebáli říct si o pomoc.

Nedostatečná informovanost

A také komunikační šum. To jsou další faktory, které výrazně zvyšují pravděpodobnost vzniku nějakého úrazu a které se na školení BOZP příliš neřeší, protože nejsou tak snadno ovlivnitelné. Nedostatečná informovanost, stejně jako komunikační šumy nebo nedostatky v komunikaci obecně spějí k úrazům vzniklých zbytečnostmi. 

V nejlepším případě se proto nebojte ptát ostatních a ptejte se jich i na to, jestli oni vidí nebo nevidí někde konkrétní problém.

Nedostatek spolupráce

Jinými slovy by se pracovníci neměli bát spolupracovat s ostatními. I když je člověk zodpovědný za nějakou konkrétní práci, aby se předcházelo velkým chybám, raději ať se pracuje ve skupině. Jen je dobré se bavit o tom, kdo co bude dělat a zařizovat. Opět se tím předejde nejen těm scénářům, jež pramení ve zdravotní úraz.