Studentů na vysokých školách ubývá, zájem roste o strojírenství a kovovýrobu

Studentů na vysokých školách ubývá, zájem roste o strojírenství a kovovýrobu

I když se neustále mluví o tom, že studenti míří na vysoké školy, pravdou je, že to už dávno neplatí. Poslední statistiky ukazují, že stále více “dětí” nemíří ani na střední školy, a to pak tedy ani na vysoké školy. Důvodem toho je fakt, že se pochopilo, že právě řemeslo má zlaté dno. Pakliže se přesto někdo rozhodne vstoupit na půdu střední školy, rázem to nejsou obchodní obory, ale naopak obory, jako je strojírenství nebo kovovýroba, ve které působí třeba společnost Steeltec.

Jak jsme zmínili, mluví o tom nedávné statistiky, které poukázaly na to, že za posledních deset let se rapidně snížil počet středoškoláků, a to o celou čtvrtinu. Výrazně také ubylo studentů, kteří navštěvují půdu vysokých škol. 

Největší propad zaznamenávají nástavby

I když by se dalo říct, že jistý propad zaznamenávají vysoké školy, že největší propad studentů zaznamenávají nástavby. O nástavby už není zájem jako v minulosti, spíše roste zájem o studium na středních odborných školách, které, jak již bylo zmíněno, se specializují na strojírenství nebo na kovovýrobu. Na těchto školách se podle všeho zvýšil zájem o několik desítek procent. 

V jakých oborech ale došlo k poklesu zájmu? Zájem poklesl o obor gastronomie a také o hotelnictví. V tomto případě zájem poklesl o rovných dvaadvacet procent, což je opravdu znatelné číslo, které jednotlivé obory pociťují. 

Pokles zaznamenávají také vysoké školy

A jak již také bylo zmíněno, pokles zaznamenávají vysoké školy, a to dokonce i obory, které se v minulosti řadily k vůbec nejoblíbenějším. Mluvíme zejména o oborech, jako je ekonomika nebo práva, kde došlo za posledních sedm let k výraznému poklesu, který se dotkl až třiatřiceti procent. 

Statistiky také mluví o tom, že začíná ubývat i speciálních škol, které jsou určené pro děti, které potřebují speciální vzdělávací potřeby. Tito jedinci jsou dnes většinou umísťováni do běžných tříd s tím, že mají svého vlastního asistenta.