Netolismus aneb závislost na internetu a virtuálních drogách

Netolismus aneb závislost na internetu a virtuálních drogách 

Internet je dnes běžnou součástí našeho života. Nakupujeme zde, máme zde internetové bankovnictví, poštovní schránku, propojení s přáteli, a také zdroj zábavy. Nikdo nám ale zatím nevysvětlil, že všeho moc škodí.  

Nový druh závislosti 

Netolismus zde jistě před třemi dekádami nebyl. Dnes je již internet natolik dostupný, že je u některých jedinců možné zaznamenat abstinenční příznaky, pokud jej nemají neustále. Bohužel se jedná o podobnou situaci, jakou zažívá psychika při gamblerství. Stejně jako závislost na lécích, i zde se projevuje silné nutkání být neustále připojen. S tím je bohužel spojena také úzkost a deprese.  

Stále mít přehled 

Lidé se závislostí na internetu jsou pacienti jako všichni ostatní. Jejich abstinenční příznaky jsou stejně silné a jejich psychika je stejně zatížená, jako psychika jiných pacientů léčících se se závislostí. Navíc je zde velmi těžká pozice jejich sociálního okolí, jelikož se o závislosti na internetu příliš nemluví. Okolí pacienta tak tiše přihlíží tomu, jak se mu jeho osobní život hroutí. Neustále totiž musí mít přehled o aktuálním dění. Kdy poznáte, že je na řadě léčba závislosti

Začínají fyzické potíže  

Závislost přichází postupně. V pokročilejším stádiu je člověk, který na chvíli nemá mobilní přístroj s internetem po ruce, velmi podrážděný a neklidný. Projevují se u něj abstinenční příznaky. Zároveň začíná trpět fyzickými potížemi. Dostavuje se nespavost, často doprovázena dalšími potížemi, jako je zrychlená srdeční činnost a stres, vysoký krevní tlak, nebo obezita. Lidé jsou pod vlivem zpráv v neustálém stresu, i když se jich tyto případy osobně nijak netýkají. Mnoho jedinců od této závislosti přechází k přejídání, alkoholismu, nebo dokonce k drogám.  

Psychika trpí ještě více 

Zatímco naše tělo odbydeme ledabylou stravou, protože na nic jiného nemáme pro pobyt na sítích čas, ještě více lžeme sami sobě. Máme pocit, že je vše pod kontrolou, a že přístroj kdykoliv vypneme. Nikdy to však neuděláme a jsme chyceni do pasti. Je nutné vyhledat odbornou pomoc.  

Závislost na sociálních sítích je potřeba řešit.