Demolice končí na katastrálním úřadu

Demolice končí na katastrálním úřadu 

Jednání s úřady není občas nic moc příjemného, ale je nevyhnutelné pro to, abyste se vyhnuli postihu v podobě pokut nebo přestupků a správních řízení. U ukončené demolice to platí stejně tak.  

Kolečko po úřadech 

Nemusíte se bát. Pokud si pro bourací práce najmete firmu, pravděpodobně za vás vyřídí i úřední záležitosti. Stačí jí předat veškeré dokumenty a dovolit, aby jednala vaším jménem. U demolice je to standardní postup. Profesionálové už jsou kovaní v tom, jak postupovat a úřady na druhou stranu osvědčené firmy znají. Je to jednoduché a v ceně balíčku služeb.  

Bourání je totiž jedna věc, ale fyzickým odstraněním stavby celý proces nekončí. Pokud byste změny nenahlásili na příslušné úřady, po čase by z toho mohl být velký problém, za který byste ručil vy i vámi zvolená firma. Obec musí mít přehled o tom, jak se mění územní plán z několika důvodů. Může jít o aktuální informace o územním plánu nebo o změny v rozvodech.  

Dva kroky  

Jako první povedou vaše kroky (nebo pověřených pracovníků demoliční firmy) na stavební úřad. Tam je třeba zanést všechny změny, které byly při demolici provedeny. Vzhledem k tomu, že povolení se vyřizuje před samotným bouráním, jde jen o formální záležitost.  

Druhá zastávka musí být na katastrálním úřadě, kde musíte požádat o odstranění stavby z katastru nemovitostí. Dům totiž fyzicky neexistuje, a tak se musí záznamy aktualizovat, aby při nahlédnutí odpovídaly skutečnosti. V některých případech oba úřady čile spolupracují a ze stavebního oddělení sami pošlou podklady na katastr, ale není to samozřejmost.  

Tím běhání po úřadech končí, pro jistotu ale doporučujeme schovat si kopie veškerých dokumentů a zálohovat informace o samotné demolici, profesionálním dohledu, uzavřené smlouvy, cenové výměry i potvrzení o odstranění odpadu a likvidaci sporných materiálů jako je azbest.