Lidé zvažují fotovoltaiku, někdy hází ručník do ringu finance

Lidé zvažují fotovoltaiku, někdy hází ručník do ringu finance

V maximální touze ušetřit na energiích přistupujeme k mnoha úsporným krokům. Nejčastěji se jedná o pořízení fotovoltaiky, jak ostatně vyplývá z nedávných průzkumů. Ty ukazují, že právě po fotovoltaické elektrárně na střeše rodinného domu je největší poptávka. Co však může snahu lidí zmařit a zkomplikovat cestu za úspornou domácností jsou ve výsledku finance, které mohou do ringu vhodit pomyslný bílý ručník.

Každá čtvrtá domácnost zvažuje fotovoltaiku

Za poslední měsíce se společnosti zaměřující se na fotovoltaiku prakticky nezastavily. Z posledních průzkumů totiž vyplývá, že právě fotovoltaika se lidem jeví jako ideální a nejlepší cesta, jak se stát energeticky nezávislými nebo alespoň jak snížit závislost na dodavatelích energií, jež cenu zvyšují naprosto markantně vlivem války na Ukrajině. 

Průzkumy také ukazují, že pořízení fotovoltaiky reálně zvažuje každá čtvrtá domácnost. Ovšem co trochu hází vidle do tohoto skvělého nápadu, jsou především finance. Pořizovací cena trápí bezmála 60 % všech zvažujících, dále je těžké pochopení toho, že se jedná o dlouhodobější investici a že návratnost se rovná několika létům, v neposlední řadě bývá problémem byrokracie.

Pořizovací cenu můžeme snížit

Podtrženo, sečteno, pořizovací cena je tím hlavním problémem, který nutí jedince uvažovat zase nad jinými úspornými opatřeními, jež by vedly ke snížení energetické náročnosti jejich rodinného domu. Pokud patříte mezi ty, které trápí právě toto, máme pro vás dobru zprávu – existuje dotační program Nová zelená úsporám, v rámci které je možné získat dotace až ve výši 50 % způsobilých nákladů. 

Z pohledu návratnosti mluvíme o pěti až šesti letech, které budou mezi vámi a navrácením původně vložených peněz. Při zvážení toho, že životnost fotovoltaiky je však markantně vyšší než oněch 5-6 let, je to stále ještě výhodná, úsporná koupě, která zajistí ve vašich peněženkách větší obnos peněz.

Fotovoltaická energie (FV) nabízí několik výhod pro rodinné domy, mezi něž patří:

  1. Snížené náklady na energii: Fotovoltaické systémy umožňují rodinným domům vyrábět vlastní elektřinu ze slunce a snížit tak své náklady na energii. To může být zejména výhodné pro domácnosti s vysokými náklady na energii nebo s vysokou spotřebou.
  2. Ekologická udržitelnost: FV energie je obnovitelný zdroj energie, který neprodukuje emise skleníkových plynů ani jiné znečišťující látky, které by mohly ohrožovat životní prostředí. Používání FV energie tak přispívá k ekologické udržitelnosti.
  3. Dlouhá životnost a nízká údržba: Fotovoltaické systémy mají obvykle dlouhou životnost a vyžadují jen minimální údržbu. Záruka na solární panely může být až 25 let, což znamená, že majitelé rodinných domů mohou očekávat dlouhodobé úspory na nákladech na energii.
  4. Možnost získání státní podpory: Aktuálně je v roce 2023 bohatá státní podpora přes program Nová Zelená úsporám a to pro instalaci fotovoltaických systémů na rodinných i bytových domech, ale i firmách, což může snížit náklady na instalaci a zvýšit návratnost investice.
  5. Zvýšení hodnoty nemovitosti: Fotovoltaické systémy mohou zvýšit hodnotu nemovitosti, protože nabízejí výhody v podobě snížení nákladů na energii a ekologické udržitelnosti.

Celkově lze říci, že fotovoltaické systémy nabízejí mnoho výhod pro rodinné domy, jako jsou snížení nákladů na energii, ekologická udržitelnost, dlouhá životnost a nízká údržba, možnost získání státní podpory a zvýšení hodnoty nemovitosti. Tyto výhody mohou pomoci majitelům rodinných domů snížit náklady na energii a přispět k ochraně životního prostředí.