Do čeho se investuje ve strojírenství?

Do čeho se investuje ve strojírenství?

Aby se firmy posunuly dál, aby se dostaly na vyšší úroveň, aby strčily do kapsy svou konkurenci, musí investovat do řady nových inovací a technologií. Jenže všechno samozřejmě stojí peníze a ty mnohé firmy, zejména ty v začátcích, nemají. A tak firmy potřebují investory, výjimku netvoří ani strojírenské společnosti, do nichž spadá třeba i společnost MSC MetPro, a. s., v níž materiál prochází rovnou několika výrobními procesy, jako je tryskání materiálu, ohraňování materiálu nebo třeba pálení materiálu. 

V souvislosti s investicemi do strojírenství a do českých strojírenských firem se nabízí otázka, do čeho konkrétně se investuje. Pojďme nehlédnout pod pokličku investování do strojírenství a zlepšeme si opět celkové obzory. 

Nejvíce se investuje do strojů a nových technologií

Pokud bychom se měli podívat na dřívější investice, řekli bychom, že se dříve investovalo především do nákupu nových strojů, nových zařízení, také do nových přístrojů a itinerářů. Dnes se však investuje především do digitalizace a také do automatické výroby, do nových technologií, které zajistí úplnou automatizaci výroby. 

Digitalizace a robotizace se zkrátka dostaly do popředí i v případě strojírenského průmyslu a firmy tak musí hledat zaměstnance, kteří umí s digitalizacemi zacházet a kteří ji umí vysvětlit ostatním zaměstnancům, kteří dominují spíše technickými, odbornými zkušenostmi. 

Vloni se zaznamenal pokles do strojírenských firem

I když se stále investuje poměrně hodně peněz do českého strojírenství, respektive do českých strojírenských firem jako takových, přesto se vloni zaznamenal pokles investic, který dosáhl až osmi procent. Výše investic se tak během loňského roku dostala jen trošku přes hranici deseti miliard korun. 

Důvodem tohoto poklesu investic do strojírenských firem má být odkládání investic a nejistota z hlediska produkce v příštích letech.