Demolice bývá prováděna mnoha způsoby

Demolice bývá prováděna mnoha způsoby

Demolice domu je někdy to jediné možné řešení. Rekonstrukce zkrátka nepřichází v úvahu, a to většinou proto, že jsou špatné základy nebo nekvalitní rozvody elektřiny. Díky demolici vznikne zbrusu nový prostor, na kterém budete moct postavit krásný příbytek. Otázkou ale zůstává, pro jaký typ demoličních prací se rozhodnete? Demolice opravdu není jenom o velké kouli, která zbourá postavenou nemovitost. Způsobů, jak provést demolici, je rovnou několik. 

Strojní demolice

Tím prvním způsobem, jak zbourat postavenou nemovitost, je strojní demolice. V tomto případě se využívá nejrůznějších speciálních demoličních strojů a technologií. Výhodou tohoto typu bourání je především univerzálnost a v neposlední řadě také rychlost bouracích prací. Pokud potřebujete zbourat nemovitost za krátký čas, strojní demolice přichází v úvahu. 

Strojí demolice zpravidla přichází v úvahu také ve chvíli, kdy jste se rozhodli zbourat výškový objekt, který má víc jak deset metrů na výšku a maximálně padesát metrů na výšku. 

Ruční demolice

Demolice však může být prováděna také ručně. Ruční demolice přichází v úvahu ve chvíli, kdy nelze provést zmiňovanou strojní demolici nebo kdy nelze povést demolici odstřelem. Zpravidla se k ruční demolici svolí ve chvíli, kdy je nutné ručně rozebrat budovu. Potřebné je velké množství zaměstnanců, i proto je tento způsob demolice velice nákladný po finanční stránce. A ostatně i po té časové. 

Odstřelení stavby

Respektive odstranění stavby odstřelem. To je další způsob, jak lze zbourat postavenou nemovitost, na jejímž místě má vzniknout nemovitost zcela jiná. V případě tohoto způsobu demolice se postupuje tak, že se odstřelí cihelný nebo betonový komín a posléze pozemní objekt. Pokud je nemovitost menšího rozměru, používá se mikroodstřel. Nálože jsou odlehčené a směrové.