Škoda způsobená zaměstnavateli

Škoda způsobená zaměstnavateli: Na kolik vás může vyjít a za jakých okolností?

Žádný člověk není neomylný a čas od času se chyby dopustí téměř každý. Pokud jde o přešlap, jehož následkem dojde k nějaké škodě na majetku zaměstnavatele, musíte se připravit na to, že si bude nárokovat odškodnění. Zákoník práce naštěstí není tak tvrdý, jak si spousta lidí myslí. Za normálních podmínek je maximální výše náhrady stanovena na 4,5násobek průměrného platu. Do mnohem horší pozice se dostává provinilec, který škodu způsobí úmyslně.

Zaměstnavateli budete platit, až vám vinu prokáže

V prvé řadě je dobré vědět, že důkazní břemeno leží na straně zaměstnavatele. Nárok na odškodnění má pouze v případě, kdy se mu podaří vinu zaměstnance prokázat. Ke vzniku škody musí dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a zároveň musí existovat přímá souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností. Nedojde-li k naplnění všech předpokladů, nárok na náhradu zaniká.

Jako praktický příklad lze uvést situaci, kdy zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele zaparkuje vůz na parkovišti před domem a v době jeho nepřítomnosti dojde k odcizení. Povinnost náhrady škody v tomto případě nevzniká, protože ze strany zaměstnance nedošlo k nedbalosti.

Podaří-li se zaměstnavateli prokázat, že ke škodě skutečně došlo v souvislosti s nedbalým jednáním zaměstnance, může po něm požadovat náhradu škody do výše 4,5násobku jeho průměrné měsíční mzdy. Jedinou možností, jak se povinnosti vyhnout, je uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Za výhodných podmínek (celosvětová platnost, široký rozsah škod, nízká spoluúčast) ho nabízí například ERGO pojišťovna.

Škoda způsobená zaměstnavateli

Kdy musíte škodu nahradit v její plné výši?

Zákoník práce však pamatuje i na zaměstnance, který škodu způsobí vědomě, tedy úmyslně. Zaměstnavatel si může nárokovat náhradu škody v její plné výši a mimo to požadovat i náhradu ušlého zisku. Limit 4,5násobku hrubého platu přestává platit i v případě, kdy viník jedná v opilosti nebo pod vlivem návykových látek.