Státní správa a BOZP. Jaké jsou povinnosti?

Státní správa a BOZP. Jaké jsou povinnosti?

Věděli jste, že kromě podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných musí mít vyřešenou BOZP i státní správa nebo samospráva? BOZP je povinností i pro zdravotnictví nebo školství, zmíněné instituce na to také nemohou zapomenout, protože i v těchto odvětvích se najde hromada rizikových faktorů, které mohou vést k poničení zdraví člověka. Pokud bychom se tedy zastavili nad státní správou a BOZP, nabízí se otázka, jaké jsou povinnosti státní správy a samosprávy v rámci BOZP?

Jak již bylo zmíněno, i ve státní správě a samosprávě jsou rizikové faktory, které mohou vést k poničení lidského zdraví a podobně. K rizikovým faktorům se řadí například uklouznutí, dále také podvrtnutí nebo upadnutí, jistým rizikovým faktorem jsou i služební vozidla, kvůli kterým jejich řidiči musí být školeni. A samozřejmě do rizikových faktorů spadají i časté úrazy, které mohou vzniknout při používání malých zemědělských technik, jako jsou sekačky na trávu nebo třeba křovinořezy. 

Jaké jsou povinnosti státní správy a samosprávy týkající se BOZP?

Jelikož je opravdu hodně různých rizikových faktorů, povinnosti týkající se BOZP rozhodně musí být vyřešeny. Do povinností spadá třeba nutnost evidovat a nahlašovat případné pracovní úrazy a jejich příčiny, také musí být zmíněno i odškodnění pracovních úrazů. Nesmíme zapomenout na zajištění toho, aby zaměstnanec nevykonával žádné nebezpečné nebo zakázané práce. 

Povinností v rámci BOZP je také nutnost kontrolovat seznam zakázaných prací pro těhotné ženy a mladistvé, je nutné také dodržovat podmínky technické prevence a dodržovat revize zařízení a strojů. A co dalšího? K povinnostem patří i povinnost zajistit pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců nebo nutnost vypracovat registr rizik.

Nejste na to sami

Pokud BOZP nerozumíte, pokud bezpečnost práce chcete mít vyřešenou opravdu kvalitně a pokud chcete procházet jednotlivými kontrolami, obraťte se na firmu Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO na českém území.