solární zařízení

Solární zařízení, které vytváří vodu i z pouštního ovzduší

Solární zařízení nemusíme dlouze představovat. Současné technologie umožňují využívat solární energii dvěma způsoby – výroba tepla nebo se energie ze slunce přeměňuje na elektřinu.Solární systémyse zpravidla používají na ohřev vody případně na vytápění. V tomto případě je vhodné použití pro budovy s tzv. nízkoteplotním otopným systémem – podlahové vytápění. Nejde o zanedbatelnou věc, neboť v našich klimatických podmínkách dokáží celoročně solární systémy připravit 60-75% roční potřeby teplé vody pro domácnost.

Nové řešení využití solárního zařízení

Jak do odlehlých oblastí dostat čistou vodu? Vytvořením sluncem poháněného zařízení, které dokáže ze vzduchu produkovat pitnou vodu i v poušti. O tento vynález se zasadili vědci z Massachusetts Institute of Technology a University ofCalifornia. Konečně se dostane čistá voda k lidem, kteří ji nutně potřebují a pochopitelně se bez ní nemohou obejít. Pravdou je, že již existují atmosférické vodní generátory, ovšem nový vynález funguje v mnohem sušších oblastech a spotřebovává i méně energie.

A jak vypadá nový přístroj?

Jako obyčejná krabice, kde je uvnitř vrstva organokovové sloučeniny, která působí jako houba a zachytí tolik vodyze vzduchu a deště, co je možné. Zachycená voda zachycena v krabici se manuálně uzavře a nechá zahřívat sluncem. Teplem se uvolňuje voda ze svého povrchu v plynné fázi. Pára se pak převádí do kapalné fáze s kondenzátorem – který může páru ochlazovat iv horkém podnebí, dochází k vytvoření pitné vody.  A to i v oblasti, kde je nízká úroveň vlhkosti (20%) -shromáždí 2,8 litrů vody, na kilogram kovové nosné konstrukce. Existující zařízení pracují v 50% vlhkosti. Nový systém v současné době prochází „fází proveditelnosti.“ Pracuje se na novém prototypu, kde bude lepší materiál, usilují vědci o to, aby se s tímto novým zařízením dalo vytvořit ještě větší množství pitné vody, což povede ke snížení nákladů.

Velikost užitečného přístroje

Prototyp je zatím velký jako malá krabice (na ubrousky), ovšem finální výrobek by měl dosáhnout velikosti cestovního kufru, který i při této velikosti dokáže produkovat dostatečné množství vody pro čtyřčlennou rodinu. Náklady se zatím udržují v tajnosti, ale pro distribuci zařízení je v plánu spolupracovat s neziskovými organizacemi a místními vládami v rozvojovém světě.  Určitě Afrika a Indie, kde se nalézají extrémně suchémísta, bude mít o tento přístroj zájem, bez ohledu na výši nákladu. Podle posledních odhadů, až dvě třetiny světové populace čelí nedostatku vody.