Jak předcházet haváriím nebo úrazům v zaměstnání

Jak předcházet haváriím nebo úrazům v zaměstnání 

Dodržovat bezpečnost práce je důležité v každém podniku. Stejně tak platí, že každá společnost musí dodržovat trochu odlišné zásady týkající se BOZP a PO, protože co obor – to trochu jiná zdravotní rizika, kterým se musí předcházet nebo (v ideálním případě) zabraňovat. Bohužel z posledních průzkumů vyplývá, že úrazů na pracovištích spíše přibývá než mizí, a to právě kvůli nedodržování předpisů nebo postupů stanovených zákonem. 

Bohatá historie pracovních havárií

Když bychom se podívali do historie, narazili bychom rovnou na několik strašlivých havárií, které si vyžádaly ne stovky, ale tisíce, ne-li stovky tisíc životů. Výbuch muniční továrny, strojírny, chemičky nebo teplárny – a mohli bychom pokračovat. 

Když se však zároveň podíváme na důvod, proč k takovým haváriím vlastně došlo, je to z jednoho prostého důvodu – nedodržení bezpečnostních pravidel a zásad. BOZP chrání, ale to si bohužel řada zaměstnavatelů uvědomí až tehdy, kdy je pozdě. 

Nezapomínejte na BOZP

Nejen, že bychom na bezpečnostní pokyny a zásady neměli zapomínat, ale také bychom je neměli ignorovat. Mluvíme o zákonem stanovených věcech, které musíme dodržovat, abychom se vyhnuli nejen ztrátám na majetku nebo újmám na zdraví, ale také abychom nečelili až milionovým pokutám, které nám hrozí, pakliže by nám na nedodržování zákonů došli. 

Součástí tohoto mezivědního oboru je především zabraňovat vzniku rizik a zranění, v nejčernějších případech také ztrátám na životech. V rámci BOZP se vyhledávají a také vyhodnocují rizika, a to ta nejrůznějších pracovních pozicích, následně se rozdělují do kategorií a zabezpečuje se pracovní prostředí. 

Do pravidel a zásad BOZP spadá také nutnost mít vedený plán BOZP, který všem zaměstnancům zajišťuje podle zákona školení o bezpečnosti. Nad pětadvacet zaměstnanců musí mít zaměstnavatel také odbornou způsobilost.