Plot slouží od nepaměti

Zdi a ploty nám slouží od nepaměti

Plot názorně vymezuje území, které někomu patří, a většinou plní i funkci mechanické zábrany proti vstupu zvířat, nezvaných osob, nebo bezpečí dětí, které si hrají u domu. Ploty jsou téměř stejně staré jako lidské příbytky a snad i proto je jejich svět tak pestrý.

Jakmile se zamyslíte a vzpomenete si na kterýkoliv národ, ať nahlédnete do jakéhokoliv koutu naší zeměkoule, zalistujete v historických knihách, vždy najdete neoddiskutovatelnou skutečnost, a to jsou hradby, ploty a zdi. Dnes máme zámky, elektrické poplašné zařízení, i telefony už máme nastavené na naše otisky prstů. Všichni si právem chrání to, co jim patří a nevzdají to jen tak. Náš dům, náš hrad, proto je potřeba mít u domu zeď či plot. Kvalitní plot plní v první řadě bezpečnostní funkci, ale to vůbec naznamená, že na něj zároveň nemůže být hezký pohled. U plotů kolem našich domů a zahrad zatím převažuje bezpečnostní funkce nad estetickými kvalitami, zatímco u našich západních sousedů tomu bývá spíš naopak. Tyto dvě vlastnosti plotů se ovšem vůbec nevylučují a mohou být v rovnováze, i když záleží na místních podmínkách. Dříve se pro stavbu plotu používaly materiály jako je dřevo, kámen a cihly. S rozvojem průmyslové výroby nastoupily kovové výrobky a beton a v současnosti se začínají hojně používat také plasty. Výběr druhu plotu by neměl být nahodilý. Záleží na mnoha okolnostech a na tom, jakou funkci má plnit. Je třeba myslet třeba na to, aby robustní podezdívka nezastínila zeleň na stísněné předzahrádce či aby plot ochránil vaše soukromí.