daňové přizání

Blíží se čas podání daňového přiznání

Nový rok se vždy nese s nepříjemnou událostí, a to s daněmi. Podnikatelé si proto shromažďují potřebné podklady o svých výdajích a příjmech. Často jim dá zabrat, že si musí s měsíčním zpožděním dodělávat data v pokladní knize, kontrolovat, zda jsou všechny faktury v pořádku a podobně. Není nad poctivé živnostníky, kteří si vše dělají tak, jak mají a převážně tehdy, kdy mají.

Se začátkem roku ale také přichází různé vyúčtování z předešlého roku. Nejen, že vyjdou najevo tržby nově zavedené evidence elektronických tržeb, ale také se vyúčtují různé pokuty a sankce za nedodržení předpisů. Jedno takové již vyplynulo na povrch a je spojeno právě s daňovým přiznáním.

Pokud tedy patříte do skupiny živnostníků, dejte si pozor na to, zda nevlastníte datovou schránku. Může se totiž stát, že spadáte právě do takové skupiny, která si své daňové přiznání musí vytvořit elektronickou formou. Se svým úřadem totiž dle zákonu musí komunikovat pouze touto formou. Loňský rok se díky tomuto nedorozumění octlo v nepříjemné situaci hned několik podnikatelů. Slovo několik zde symbolizuje třináct tisíc podnikatelů. Těm byla rozeslána pokuta, a to ve výši dvou tisíc korun (ne-li více). Jelikož totiž nepodáte daňové přiznání elektronicky, jak byste měli, ihned se vám účtuje sankce, i když daňové přiznání podáte běžným způsobem. Jedná se o všechny právnické osoby a také fyzické osoby, které mají svou živnost založenou v advokátním oboru. I když nespadáte do tohoto odvětví, raději se ale přesvědčte o tom, zda vážně nejste vlastníkem datové schránky.

Daňové přiznání nezapomeňte odevzdat do konce března tohoto roku. Dbejte na správnost a hlavně na spořádanost vašich papírů. Při kontrole se totiž jistě nechcete dostat do problémů. Nezapomínejte také na přehledy sociálního a zdravotního pojištění. I to je zapotřebí řádně udělat.