Správné mytí rukou

Myjete si dobře ruce?

Dezinfekce a hygiena rukou je zdánlivá samozřejmost, kterou ovšem spousta lidí bohužel vůbec nedodržuje. Přitom právě správné mytí a dezinfikování rukou nám pomáhá odstranit až 99,9 % všech bakterií, jež se na naší pokožce usazují a mohou nám působit problémy.

Dodržujte správné zásady

Jaké jsou správné zásady hygieny rukou, tedy kdy bychom si vlastně měli mýt ruce?

Správný postup mytí rukou definuje české ministerstvo zdravotnictví v rámci zásad osobní hygieny a péče o ruce jako přípravy pro ošetřovatelskou a léčebnou péči o pacienty při zdravotnických úkonech. Ačkoli v běžném životě není třeba být tak přísný, není na škodu se s jejich postupem seznámit.

Myjte se alespoň 30 vteřin

Rozeznáváme jednoduché mechanické mytí rukou, které provádíme kvůli odstranění nečistot a také odmytí mikroflóry, která se na rukou vyskytuje. Používáme přitom buď tuhé toaletní mýdlo, nebo tekuté mýdlo odebrané z dávkovače, pitnou vodu a nejlépe ručník na jedno použití (v látkovém ručníku na více použití se kvůli vlhku udržují přítomné bakterie, takže efekt mytí rukou potom ztrácí smysl). Ruce si krátce zvlhčíme a naneseme na ně mycí prostředek. Po rozetření mycího prostředku na rukou odebereme trochu vody a s její pomocí necháme prostředek napěnit. Měli bychom si ruce mýt alespoň 30 vteřin a potom dobře opláchnout vodou. Na závěr ruce utřít do sucha s použitím ručníku na jedno použití.

Nezapomínejte na předloktí a nehty

Důkladnější mytí rukou by mělo probíhat přibližně jednu minutu a měli bychom při něm umývat i předloktí. Zároveň je dobré pomocí kartáčku vymýt nehty a jejich okolí. Při hygienickém mytí rukou, které provádíme, když manipulujeme s potravinami a připravujeme jídlo, používáme mycí prostředek obsahující dezinfekční přísady. Hygienická dezinfekce rukou znamená ještě důkladnější proces umytí, praktikovaný například pokud dojde k dotyku rukou s biologickým materiálem po použití WC. Potom se neobejdeme bez alkoholového dezinfekčního prostředku.