Zahraniční lékaři

Zahraniční lékaři jsou u nás velmi vítáni

V některých nemocnicích chybí samozřejmě krom patřičného personálu i vybavení, jako jsou operační stoly, vyšetřovací lehátka atd. Buď už je zdravotnické vybavení zastaralé, nebo dosluhuje. A nejen to. V České republice stále navíc chybí kvalifikovaní lékaři, ale i sestry. Důvodu je hned několik.

Česká lékařská komora varuje, že kvůli masovým odchodům lékařů jsou české nemocnice závislé na práci lékařů, tzv. cizinců. Podle dat z roku 2014 pracovalo v ČR kolem 3000 lékařů-cizinců, většinou Slovenské národnosti. V roce 2003 pracovalo v Česku podle starších průzkumů komory 829 lékařů s cizí státní příslušností, v roce 2011 už 2631. Celkem pracovalo v zemi 38 000 lékařů, nyní se počty blíží 39 000. Odborníci rovněž upozorňují, že dlouhodobě klesají počty absolventů medicíny, mezi lety 1985 a 2014 klesl ve všeobecném lékařství počet absolventů medicíny ze 1461 na 982. Dalších 491 absolventů byli anglicky mluvící cizinci, kteří do českého zdravotnictví nenastupují. O studium medicíny je přitom vysoký zájem. V roce 2014 se ke studiu přihlásilo 14 156 lidí, lékařské fakulty ale přijaly pouze 2293. Nyní už není ČLK schopna garantovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči, jak jí to ukládá zákon. Vyzvala vládu, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví. Měl by obsahovat pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o deset procent každý rok, aby z českého zdravotnictví neodcházeli. Rovněž žádají o zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů.